Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »

"Svårt kartlägga svart övningsverksamhet"

"Svårt kartlägga svart övningsverksamhet"


Catarina Gisby 2016-06-17

Svart övningskörningsverksamhet togs upp i riksdagens interpellationsdebatt under fredagen. Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) ställde en fråga till infrastrukturminister Anna Johansson (S).


Boriana Åberg frågade vilka åtgärder statsrådet vidtagit ”för att i samarbete med myndigheter och branschföreträdare hitta lämpliga åtgärder för att få bukt med de svarta trafikskolorna”.

Anna Johansson hänvisade i sitt svar mest till det arbete som pågår, till exempel Transportstyrelsens regelöversyn och att myndigheten tillsammans med branschen arbetar för en framtida egenkontroll.

– Att göra det enkelt för branschen att följa reglerna är ett bra sätt att motverka svart verksamhet.

Anna Johansson betonade också att rättvisa konkurrensvillkor är viktiga och att ”företag som gör rätt för sig inte ska utkonkurreras av dem som inte följer lagar och regler”, men att det är svårt att ”kartlägga något som till sin natur är dolt”.

– Grundproblemet är inte brister i regelverket, grundproblemet är att det finns människor som väljer att bryta mot reglerna, menade ministern. Polisen måste få kännedom om olagliga verksamheter och möjligheter att utreda brotten. Tyvärr är straffvärden låga och bevislägena ofta svåra, men jag ser fram emot Transportstyrelsens vidare arbete i de här frågorna.

Boriana Åberg menade att en minskning av antalet tilldelade handledartillstånd kunde vara en väg att stävja svart verksamhet, en annan kunde vara att förbjuda privatpersoner att registrera sig som ägare till fordon med dubbelkommando.

Att begränsa handledartillstånden är Anna Johansson tveksam till. Det kan leda till ännu större mörkertal, menade hon. Dessutom anser infrastrukturministern att det finns människor som verkligen har behov av att ha upp till femton godkännanden samtidigt. Frågan om vem som ska ha rätt att inneha en bil med dubbelkommande berörde hon inte.

 

Länk till interpellationsdebatten i riksdagen den 17 juni 2016 

Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden