Tungboken


Sök          Sökhjälp


  Nästa »


Ny forskningsrapport:
Förarutbildningen behöver förändras

Det finns behov av omfattande förändringar i den svenska förarutbildningen. Framför allt behöver de pedagogiska metoderna förbättras. Det visar en stor forskningsrapport från Statens väg och...

Läs mer

Återkallat körkort på grund av slitna däck


Slitna däck kan göra att körkortet ryker. Det är innebörden i en dom från kammarrätten, som stödjer Transportstyrelsens beslut i ett fall om återkallelse av körkort.


Under sommaren förra året stoppade polisen på Gotland en...

Läs mer


Rattsurfning ökar risken för olyckor

Risken för singel- och upphinnandeolyckor ökar när förare surfar vid ratten. Det konstaterar Transportstyrelsen, vars statistiker analyserat 323 vägtrafikolyckor där mobiler eller annan kommunikationsutrustning använts vid tiden för olyckan.

Läs mer

Frias trots falskt körkort

En 21-årig man som körde bil med falskt körkort frias av Lunds tingsrätt eftersom det inte går att bevisa att han faktiskt visste att körkortet var falskt.


Mannen stoppades i november förra året i trakten av Hörby. Han hade då ett förfalskat...

Läs mer

Låda tystar
mobilen i bilen?


Att lägga mobilen i en liten låda som blockerar alla signaler medan bilen är i rörelse, är det ett sätt att få människor att avstå från att fingra på en av sina käraste ägodelar när det är som farligast att göra...

Läs mer

Fyrhjulsdrift ökar olycksrisken


Fyrhjulsdrift ökar risken för personskadorna med 20 till 30 procent på is eller snö, visar en ny studie från Folksam. Enligt Matteo Rizzi, trafikforskare på Folksam, kan man med säkerhet säga att fyrhjulsdrift ökar olycksrisken.

Läs mer


Fortsatt allt färre godkända förarprov

Antalet godkända förarprov fortsätter att minska. Bara 45 procent av körproven godkändes under årets första tre månader, och när det gäller kunskapsproven godkändes knappt 42 procent under perioden januari-mars.

Läs mer


Intresset för elbilar ökar

Människors intresse för att köra miljövänliga bilar ökar. Elbilar blir till exempel allt åtråvärdare, medan intresset för renodlade dieselfordon minskar kraftigt.


Detta enligt en undersökning bland 4 068 tjänstebilsförare som...

Läs mer

Dödsolyckor kan förebyggas


Nästan alla trafikolyckor där cyklister och fotgängare dör på landsvägar skulle kunna förebyggas. Detta enligt en studie som gjorts på uppdrag av Trafikverket.


Det är försäkringsbolaget Folksams trafikforskare som på myndighetens uppdrag...

Läs mer


Cykling på 50-väg

Regeringen föreslår en nationell cykelstrategi, vilket bland annat innebär att det blir tillåtet att cykla på 50-väg, även om det finns cykelbana bredvid.


Åtgärden är en del av cykelstrategin och handlar om att göra trafiken mer tillgä...

Läs mer

Tidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikskolors Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.


Säkerhetsbarometern600 liv kunde ha sparats

Dödens väg
Trafiksäkerhet 100 år

KALENDARIUM

12-13 maj
Fosilfritt rally i Halmstad
1-2 juni
STR Riksmöte i Ronneby
12-13 september
MHF Tylösandsseminariet
22-24 november
STR Höstmöte i Malmö
31 januari - 2 februari 2018
STR Vintermöte i Åre

Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden