Tungboken


Sök          Sökhjälp


  Nästa »


Överenskommelse
om barn i bil


En nationell överenskommelse om barns säkerhet i bil har tecknats av bland andra Trafikverket, Transportstyrelsen, NTF och VTI.


Andra aktörer som deltar i överenskommelsen är representanter från bilindustrin (femton...

Läs mer

Smitningarna kostade 235 miljoner förra året

När någon smiter från en trafikolycka eller annan typ av trafikincident är det Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som betalar ut ersättning till den drabbade. Förra året betalade föreningen ut 235 miljoner kronor i smitarnas ställe.

Läs mer

Majoritet för tuffare lag mot rattsurfning


Det finns en majoritet i riksdagens trafikutskott för att skärpa den så kallade sms-lagen. I slutet av april kommer Transportstyrelsen med en utvärdering av regelverket.


Det är organisationen Motormännens tidning Motor som har undersökt trafikutskottsledamö...

Läs mer

Ministern understryker vikten av DUP


”Det är viktigt att seriösa företag i trafikskolebranschen inte utkonkurreras av svart verksamhet som saknar tillstånd och inte betalar erforderliga skatter och avgifter”, understryker infrastrukturminister Anna Johansson, (S), med anledning av en fråga i...

Läs mer

DUP fråga för riksdagen

Boriana Åberg (M)

Riksdagsledamoten Boriana Åberg, (M), har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson, (S), för att få veta om arbetet med det digitala utbildningsprotokollet, DUP, fortskrider som planerat.


DUP är ett digitalt verktyg som är tänkt...

Läs mer

Milda domar vid drograttfylla

Det kan vara svårt att avgöra hur påverkad en drograttfull person är. Risken är därför stor att drograttfyllerister får för lindriga straff, menar riksdagsledamoten och juristen Maria Malmer Stenergard (M).

Läs mer

Fick tillbaka körkort efter prov i simulator

Fem personer som tidigare fått sina körkort återkallade på grund av synfel har fått tillbaka dem igen, sedan de med hjälp av körning i en simulator kunnat visa att de klarar av att vistas som förare i trafiken.

Läs mer


AF:s upphandling av tungutbildning
måste göras om

Arbetsförmedlingens upphandling av utbildning till buss- och lastbilsförare måste göras om. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i en färsk dom.


Den senaste upphandlingen av utbildning till buss- och lastbilsförare i arbetsförmedlingens regi ö...

Läs mer

Gränskontrollerna avslöjar rattfyllerister

Gränskontrollerna som infördes i november 2015 har lett till att fler brott upptäcks, framför allt avslöjas fler trafikbrott.


Under 2016 upptäcktes 98 fall av rattfylleri vid Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Motsvarande siffra för året...

Läs mer

Den svarta verksamheten:
”Det finns kopplingar mellan flera städer”

Det finns kopplingar mellan den illegala övningskörningsverksamheten i Karlstad och liknande verksamheter i Södertälje, Malmö och Göteborg. Det säger åklagare Eva Grandestedt till Länstidningen i Södertälje.

Läs mer

Tidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikskolors Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.


Säkerhetsbarometern600 liv kunde ha sparats

Dödens väg
Trafiksäkerhet 100 år

KALENDARIUM

1-2 juni 2017
STR Riksmöte i Ronneby
22-24 november 2017
STR Höstmöte i Malmö
31 januari - 2 februari 2018
STR Vintermöte i Åre

Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden