Sök          Sökhjälp

  Nästa »
Nästan var femte har somnat bakom ratten

17 procent av de tillfrågade personerna uppger i en färsk undersökning att de någon gång har somnat bakom ratten.


Opinionsundersökningsföretaget Novus har gjort undersökningen på uppdrag av...

Läs mer

EU vill lagstifta om säkrare fordon

EU-parlamentets inre marknadsutskott röstade den 21 februari i år för nya regler som ska göra alla nyproducerade fordon säkrare. Medlemsländerna ska nu inleda förhandlingar om hur ett lagförslag ska se ut.

Läs mer

”Gör det omöjligt
att köra för fort”


Gör det omöjligt för människor att köra fortare än den hastighetsgräns som gäller, skriver tre tunga trafikforskare i en debattartikel i tidningen Sydsvenskan. Tekniken finns. Nu handlar det bara om att våga fatta modiga, politiska beslut, menar...

Läs mer

Allt högre dödstal i trafiken

31 personer dog i januaritrafiken i år. De är 18 fler omkomna jämfört med januari 2018. Den senaste tolvmånadersperioden visar dessutom på en mycket dyster utveckling: 343 dödade – en ökning med 31 procent jämfört med ett femårigt...

Läs mer
Mattias Goldmann

Regeringsförklaringen och januariavtalet ur STR:s synvinkel

Vad innebär regeringsförklaringen och januariavtalet för trafikutbildarna? Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet har för STR:s räkning tagit reda på detta.


Att det från 2030 inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- eller...

Läs mer

Intelligenta skyltar
– Nej, tack

Nej, så kallade intelligenta registreringsskyltar är inte någonting för Sverige, menar Transportstyrelsen. Tekniken är för dyr och riskerar dessutom att vara passé inom kort.


Intelligenta registreringsskyltar är digitala, internetuppkopplade skyltar som...

Läs mer

Brexit gör brittiska körkort ogiltiga

Storbritanniens utträde ur EU kan betyda att brittiska medborgare bosatta i Sverige förlorar sin rätt att köra i landet och måste ta svenska körkort. Det uppger Trafikverket.


Det mesta talar för att Storbritannien lämnar den Europeiska Unionen den 29 mars...

Läs mer

Nytt fokus i trafiksäkerhetsarbetet?

Transportstyrelsens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam

Kanske håller trafiksäkerhetsfokus på att svänga från teknik till beteende. Åtminstone antydde Transportstyrelsens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam detta i en Aktuellt-debatt om trafiksäkerhet och den tunga trafikens ansvar häromkvällen.

Läs mer

Många återkallade körkort 2018

Rattsurfning kan vara orsak till körkortsåterkallelse.

Transportstyrelsen återkallade 34 617 körkort förra året. Jämfört med året dessförinnan är det en ökning med 5,8 procent.


Den vanligaste återkallelsegrunden kallas ”en väsentlig överträdelse”, och det kan...

Läs mer

Förarprovsstatistik visar viktig skillnad


STR välkomnar Trafikverkets nya sätt att presentera förarprovsstatistiken för B-körkort. Sedan årsskiftet är den uppdelad på anmälningssätt, och det är tydligt att elever anmälda via trafikskola klarar förarprovet mycket bättre...

Läs mer

Tidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden