Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Var femte i riksdagen
kör på förnyelsebart


Catarina Gisby 2013-08-12

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

En undersökning som oljebolaget Statoil låtit genomföra visar att riksdagsledamöternas bilar i genomsnitt släpper ut 171 gram koldioxid per kilometer.


19 procent av ledamöternas bilar kan köras på ett förnybart drivmedel eller på el.
Statoils undersökning baseras på registerutdrag från Transportstyrelsen i juni 2013 över riksdagsledamöternas bilinnehav. I de fall där ledamöterna har flera bilar har man enbart noterat den nyaste bilen i undersökningen. Bilar före 1980 har inte heller räknats med.

Det innebär att riksdagsledamöterna i stort sett släpper ut lika mycket växthusgaser som befolkningen i övrigt. Enligt en rapport från Trafikverket släppte genomsnittssvenskens bil år 2012 ut 178 gram koldioxid per kilometer. Då har man sett till personbilsflottan som helhet och inkluderat såväl gamla som nya bilar.

Blickar man framåt ser det något ljusare ut, för när det gäller nyare bilar är bränsleförbrukningen lägre, vilket också leder till minskade koldioxidutsläpp. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst under åren 2005-2007 då de var 12-13 procent större än 1990. År 2012 var utsläppen 2 procent högre än 1990.
Ser man enbart till personbilstrafiken har personbilarnas utsläpp minskat med 13 procent sedan 1990 trots att trafiken ökat med 13 procent.

Trafiken minskade något 2012 och ligger på ungefär samma nivå som 2008. Anledningen till minskningen tros vara konjunkturläget, men också det faktum att andelen av befolkningen under 45 år som har körkort har minskat sedan början av 1990-talet. Mer än var femte person i gruppen 25-44 år saknar körkort i dag, jämfört med var tionde person i samma åldersgrupp i slutet av 1980-talet.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden