Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Ny forskningsrapport:
Förarutbildningen behöver förändras


Johan Sievers 2017-05-23

Det finns behov av omfattande förändringar i den svenska förarutbildningen. Framför allt behöver de pedagogiska metoderna förbättras. Det visar en stor forskningsrapport från Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI.

Rapporten är beställd av STR och bygger på intervjuer, enkäter, statistik och aktuell forskning. Forskarna ger förslag på en lång rad förbättringar, som till exempel:
*Utred möjligheten att införa en obligatorisk provuppkörning på trafikskola innan det riktiga förarprovet genomförs.

Inför ett antal obligatoriska körmoment på trafikskola för att öka körkortstagarens förutsättningar att bli en bättre säkrare förare. De obligatoriska inslagen bör omfatta sådana moment som är svåra att klara privat, som halka, mörker, tät trafik, omkörning och miljövänlig körstil.

Uppmuntra handledaren att ta kontakt med trafikskolan på ett tidigt stadium för att diskutera elevens utbildning med en trafiklärare. Varva privat utbildning med utbildning på trafikskola.

Öka möjligheten att genomgå de obligatoriska delarna på sitt eget språk, men även undervisningsmaterial på så många språk som möjligt, och av god kvalité.

Men framför allt pekar forskarna på behovet av en förbättrad pedagogik. De pedagogiska metoderna bör utveckla förståelse och reflektion över konsekvenser av egna beslut och beteenden. Pedagogiken ska vara elevcentrerad, det vill säga att eleven har en aktiv roll i sökandet efter kunskap. Exempel på sådana pedagogiska metoder är problembaserat lärande och gruppdynamiska övningar.

--Det är en bra rapport som understryker behovet av förändringar som vi har pratat om länge. Det är intressant att VTI föreslår en obligatorisk provuppkörning före det riktiga förarprovet. Vi måste införa någonting sådant, annars kommer köerna till förarprov bara att bli längre och längre, säger Berit Johansson, förbundsordförande på STR.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden