Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Lagrådsremiss om CSN-lån för körkort


Catarina Gisby 2018-02-05

CSN-lånet för körkort kommer allt närmare. Men det krävs lagändringar för att lånet ska bli verklighet. Regeringen hoppas att de ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 september i år.


Regeringen har nyligen fattat ett beslut om en lagrådsremiss som går ut på att genomdriva förändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i lagen om trafikskolor. Förändringarna är nödvändiga för att kunna erbjuda statliga lån till enskilda för att de ska få möjlighet att ta körkort. Lagrådsremissen i sig bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

”Syftet med lagändringarna är att dels att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på rätt sätt”, meddelar regeringskansliet på sin hemsida.

I lagen om trafikskolor föreslås till exempel ”ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever”.

Regeringen meddelar att den avser att presentera en närmare reglering av körkortslånet före sommaren.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden