Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »

Sjöfylleri räcker inte för körkortsåterkallelse

Sjöfylleri räcker inte
för körkortsåterkallelse


Johan Granath 2016-10-26

Sjöfylleri är inte ett tillräckligt allvarligt brott för att återkalla ett körkort. Det säger en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen.


Domen handlar om en 66-årig man som i februari 2015 fick ett villkorligt straff med samhällstjänst för grovt sjöfylleri. Mannen dömdes för att ha kört båt med en alkoholkoncentration på 1,08 promille. I samband med detta orsakade han en olycka med materiella skador och personskador som följd.

 

Utifrån tingsrättsdomen beslutade Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort i åtta månader. Ett beslut som 66-åringen överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten var dock av samma uppfattning som Transportstyrelsen och avslog överklagan. Mannen gick vidare till kammarrätten som ansåg att sjöfylleri liknar trafiknykterhetsbrott och att det därmed går att dra slutsatser om en persons trafikbeteende. Det blev alltså avslag igen. 

 

Nästa instans blev Högsta förvaltningsdomstolen som nu kommit med sitt utslag. Domstolen konstaterar att vare sig sjöfylleri eller grovt sjöfylleri finns på den lista över brott som kan leda till körkortsåterkallelse. Men en dom för sjöfylleri skulle kunna passa in på beskrivning om ”annat brott” i körkortslagen. Ett sådant ”annat brott” kan enligt lagen ifrågasätta körkortsinnehavarens lämplighet.

 

Högsta domstolen går dock på den 66-årige mannens uppfattning. Skälet är att den enskildes personliga förhållanden och andra relevanta omständigheter ska vägas in i bedömningen vid återkallelse av körkort. Transportstyrelsen hänvisar dock bara till domen om grovt sjöfylleri, enligt domstolen.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden