Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Ministern understryker vikten av DUP


Catarina Gisby 2017-03-06

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

”Det är viktigt att seriösa företag i trafikskolebranschen inte utkonkurreras av svart verksamhet som saknar tillstånd och inte betalar erforderliga skatter och avgifter”, understryker infrastrukturminister Anna Johansson, (S), med anledning av en fråga i riksdagen.

Frågan ställdes av riksdagsledamoten Boriana Åberg, (M), och handlade om DUP, det digitala utbildningsprotokollet. Boriana Åberg ville veta hur utvecklingsarbetet med DUP framskred.

DUP är ett digitalt verktyg som har flera syften. Främst är det till för att underlätta samarbetet mellan körkortselever, deras privata handledare och trafikskolorna, men om DUP fungerar som tänkt kan verktyget också försvåra för illegal övningskörningsverksamhet.

”Projektet med digitala utbildningsprotokoll, DUP, är en del i regeringens arbete för en god körkortsutbildning och säkra bilförare, och kommer att bidra till en konkurrens på lika villkor i trafikskolebranschen”, menar Anna Johansson.
Hon berättar vidare att projektet förlängts till 2019 eftersom det förekommit svårigheter att rekrytera handledare till projektet. (Vilket Mitt i Trafiken tidigare rapporterat om i papperstidningen.)

Förlängningen av projektet är nödvändig ”för att underlaget ska vara av tillräckligt god kvalitet så att rätt slutsatser kan dras”, avslutar ministern.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden