Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


DUP fråga för riksdagen


Catarina Gisby 2017-02-27

Boriana Åberg (M)
Bild:Staffan Gustavsson/redakta
Boriana Åberg (M)

Riksdagsledamoten Boriana Åberg, (M), har ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson, (S), för att få veta om arbetet med det digitala utbildningsprotokollet, DUP, fortskrider som planerat.

DUP är ett digitalt verktyg som är tänkt att användas av både privata handledare och trafiklärare. Ett projektarbete pågår där Transportstyrelsen, Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och STR samarbetar.

Så här skriver Boriana Åberg i sin motion:
”I nuläget pågår ett utvecklingsarbete med det som kallas för det digitala utbildningsprotokollet, DUP. Syftet med DUP är att tydliggöra kunskapsmålen, underlätta handledarens arbete, främja samarbetet mellan handledare och trafikskola, öka andelen godkända förarprov och försvåra för svart verksamhet.”

Trafikskolorna får allt större problem att klara sig i konkurrensen från de illegala skolorna, konstaterar Åberg. Många enskilda personer luras också att betala stora summor till lärare som inte alls är några lärare.
Hon tycker att DUP behövs. Men hur går det med DUP? Fortskrider arbetet som planerat? Hur ser infrastrukturministern på DUP?
”…ser statsrådet detta arbete som ett sätt att höja kunskapsnivån hos elever samtidigt som det kan bli ett arbetsverktyg för att stävja den illegala körskoleverksamheten?”, undrar Boriana Åberg sin skriftliga fråga.
Ministern väntas svara senast den 1 mars.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden