Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Cykling på 50-väg


Johan Granath 2017-04-28

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Regeringen föreslår en nationell cykelstrategi, vilket bland annat innebär att det blir tillåtet att cykla på 50-väg, även om det finns cykelbana bredvid.

Åtgärden är en del av cykelstrategin och handlar om att göra trafiken mer tillgängligt för cyklister. Den ursprungliga orsaken till denna regeländring är enligt Dagens Nyheter, att böter drabbade en cyklist i Skåne som hade använt vägrenen på en 50-sträcka, trots en intilliggande cykelbana. Förbudet uppmärksammades, debatterades samt ifrågasattes och försvinner vid årsskiftet. Det innebär att cyklister som fyllt 15 år får använda vägrenen, även om det finns närliggande cykelbana. Detta gäller dock bara om vägens tillåtna hastighet är under 50 kilometer i timmen.

Regeringens cykelstrategi har som huvudsyfte att få fler människor att cykla, framför allt kortare sträckor under fem kilometer. I strategin presenteras visioner och föreslås åtgärder.

Till exempel vill regeringen initiera en utredning om att tillåta högersväng vid rött ljus för cyklister. För att minska antalet olyckor på cykelbanor vill regeringen också att gående ska hålla sig till vänster på de gemensamma gång- och cykelvägarna. Bland de mer visionära inslagen finns till exempel önskemål om ett sammanhängande och väl skyltat cykelvägnät och om specifika cykelgator i stadsmiljö.

Strategin uttrycker också en rad önskningar och förslag om ökad säkerhet för cyklister. En vision handlar om säkrare bilar: Eftersom de allvarligaste olyckorna ofta involverar ett motorfordon spelar fordonets konstruktion stor roll för hur allvarligt skadad cyklisten blir.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden