Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Antalet brott minskar men trafikbrott ökar


Johan Granath 2017-09-01

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Under första halvan av år 2017 ökade andelen trafikbrott med åtta procent. Det totala antalet anmälda brott minskade dock med två procent, jämfört med samma period förra året.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att under de första sex månaderna 2017 anmäldes sammanlagt 731 000 brott i Sverige. Det är 17 000, eller två procent, färre jämfört med samma period 2016. Några brottskategorier ökade dock, bland dem trafikbrott, vilket innefattar till exempel fortkörning, brott mot bälteslagen och olovlig körning. Andra brottskategorier som ökade var narkotikabrott och brott mot person.

Under första halvåret av 2017 ökade också de anmälda trafiköverträdelserna med nio procent, vilket bland annat anses bero på ett ökat antal registrerade smitningsbrott. Att denna brottstyp växer beror på att polisen sedan 2014 inkluderar även det lindrigare bötesbrottet ”smitning från parkeringsskada” i brottskoden för det allvarligare brottet ”smitning från olycksplats”.

Av Brå:s statistik kan man också utläsa att drygt 50 procent av alla lagförda brott i Sverige 2016 utgjordes av trafik- och narkotikabrott.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden