Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Körkort ger möjlighet till arbete


Catarina Gisby 2012-07-05

Bild:Staffan Gustavsson redakta

Det finns en koppling mellan körkort och möjligheten att få arbete, men trots det ökar inte körkortstalen för unga mellan 18 och 24 år, konstaterar intresseorganisationen BIL Sweden efter att ha initierat en undersökning om ungdomars inställning till körkort.

Undersökningen genomfördes av Demoskop under våren 2012 och bygger på drygt 3000 intervjuer. Resultaten redovisades under den pågående Almedalsveckan på Gotland.
Många unga förknippar körkortet med möjligheten att rekryteras till ett arbete. En majoritet av de tillfrågade ungdomarna anser att körkortslösa är mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Tre av fyra uppger också att de ofta möts av körkortskrav när de söker jobb.

En undersökning från Svenskt Näringsliv understödjer resultatet. Den visar på kopplingar mellan körkort och ungas arbetsmöjligheter. Den som är arbetslös och ung är oftare även körkortslös jämfört med den som har ett yrkesliv.

– Fordonsföretagen sysselsätter hundratusentals personer i Sverige och körkort krävs för i stort sett alla dessa jobb. Många ungdomar inser inte detta förrän lite för sent, säger Petter Nilsson, utredare på BIL Sweden.
– Man behöver en inkomst för att bekosta körkortet och körkort för att få ett jobb. Unga måste kunna bli anställningsbara och det är dags att det politiska systemet inser detta.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden