Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Få kvinnor i nämnder som beslutar om trafik


Johan Granath 2014-09-12

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Kvinnor är dåligt representerade i regionala och kommunala politiska nämnder som styr över trafikbeslut. Samtidigt tycker så gott som alla riksdagspartier att det finns en koppling mellan jämställdhet och transportpolitik.

Det visar en undersökning gjord av nätverket Kvinnor i transportpolitiken. Undersökningen har som utgångspunkt att en representation på 40-60 procent av det ena könet i en nämnd räknas som jämställd. Men bara var femte kommun - av 144 undersökta - klarar detta och nästan var tredje kommun har färre än 20 procent kvinnor i nämnder som beslutar i trafikfrågor.

Undersökningen visar också att det saknas kommuner med en övervägande andel (över 60 procent) kvinnor i sina trafiknämnder. Elva av de undersökta kommunerna har ingen kvinna representerad i sådan nämnd.
Den genomsnittliga kvinnorepresentationen i nämnderna ligger på 27 procent. I denna siffra ingår även kollektivtrafiknämnder.

Av de undersökta kommunerna har 61 stycken svarat på frågor om könsrepresentation på chefsnivå inom trafikområdet. Där är könsfördelningen något mer jämställd än i de politiska nämnderna. En övervägande del av cheferna är dock män.

En enkät som ingår i undersökningen visar också att samtliga riksdagspartier utom SD, tycker att det finns en klar koppling mellan jämställdhet och transportpolitik. Mot den bakgrunden konstaterar undersökningen att "partiernas svar står i bjärt kontrast mot politikens faktiska representation av män och kvinnor i beslutande organ på framför allt regional och kommunal
nivå. "


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden