Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Nya pengar till
el i vägbanan


Johan Granath 2014-04-08

Med 5,2 statliga stödmiljoner fortsätter NCC och företaget Elways AB att forska om laddel i vägbanan. Tekniken finns och behöver nu utvecklas för storskalig produktion. Det uppger de båda företagen i ett gemensamt pressmeddelande.


Forskningssatsningen är en del i målsättningen att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Pengarna kommer från Energimyndigheten och delas mellan de båda företagen, som sedan ett par år samarbetar på en testanläggning vid Arlanda, där en spänningsförande balk i vägbanan för över ström till bilen.

Två års tester visar att elbilar effektivt kan förses med ström även med vatten snö, is och grus på vägbanan.
– Vi tror att elväg kan öka efterfrågan på elfordon. Genom att förverkliga den kan vi
bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle, säger Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingschef, NCC Roads.

Satsningen ska göra det möjligt att på allmän väg testa elskena i vägbanan, bland annat i trakten av Borlänge, enligt Elways ägare, uppfinnaren Gunnar Asplund. De 5,2 forskningsmiljonerna ska också användas till att utveckla metoder för tillverkning, anläggning och förankring av elskenor i befintliga vägbanor på ett effektivt sätt. Målet är ett lägga en kilometer skena i timmen.

Enligt beräkningar som Energimyndigheten gjort skulle användningen av fossila bränslen minska rejält om stora vägar elektrifierades. Det skulle enligt beräkningen räcka om mellan två och fyra procent av vägnätet blev elektriskt och kunde ladda batterier i elbilar. Kortare resor mellan de större, elektrifierade vägarna skulle klaras på batteri.
Enlig uppgift från Trafikverket och SCB - Statistiska centralbyrån - står vägtrafiken (person- och godstrafiken) tillsammans för 33 procent av de svenska koldioxidutsläppen.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden