Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Mjuka stolpar
räddar liv


Catarina Gisby 2018-01-01

Belysningsstolpar som ger efter vid kollisioner bör alltid finnas på vägar med stora trafikmängder där hastighetsgränsen är 50 kilometer i timmen eller mer. Såväl liv som pengar sparas då.

Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Studien baseras på olyckstillfällen där cirka 6 000 personer kolliderat med belysningsstolpar. 6-14 personer per år har under de senaste åren skadats allvarligt eller dödats i den är typen av olyckor när man ser till både det statliga och det kommunala vägnätet. Ett 30-tal personer har fått måttliga skador årligen, och drygt 200 skadas lindrigt varje år.

Dock är det få som dödas eller skadas allvarligt när de krockar med en eftergivlig stolpe. Därför föreslår VTI-forskarna att eftergivliga stolpar alltid väljs vid nyanläggning av vägar och när nya stolpar sätts upp på redan existerande vägar.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden