Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


3 av 4 yrkesförare kör för fort på 30-väg


Catarina Gisby 2017-09-04

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Yrkesförare kör i stor utsträckning alldeles för fort. Värst är det på 30-sträckor, ofta utanför förskolor och skolor, där tre av fyra fordon bryter mot lagen, enligt en undersökning som försäkringsbolaget Folksam nyligen låtit göra.

Hastighetsgränserna negligeras i stor utsträckning, inte bara av yrkesförare utan av alla förare. Privatbilister i personbil tenderar dock att följa hastighetsskyltarna bättre på kommunala vägar (här håller 67 procent av dem hastigheten) än på statliga vägar (där bara 44 procent gör det).

Yrkesförarna är som sämst på att hålla hastigheten där begränsningen är satt till 30 kilometer i timmen, i många fall kommunala vägar där många barn rör sig till och från skolan. 75 procent av företagsfordonen i Folksams undersökning bryter mot lagen på dessa vägar.

Folksams trafikforskare har mätt hastigheten hos 3 446 fordon från totalt 161 transportföretag. En tiondel av förarna överskriver hastighetsbegränsningen med mer än tio kilometer i timmen.

– Det här är en viktig fråga inte bara för våra kunder utanför samhället i stort, säger Emma Engström, ansvarig för studien, i en kommentar.
– Om vi kan få ner hastigheterna till lagstadgade nivåer skulle skade- och dödsfallen minska markant.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden