Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »

Indraget körkort–inte dubbelbestraffning

Indraget körkort
–inte dubbelbestraffning


Karin Söderlund Leifler 2014-12-14

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Att både döma en person för trafikbrott och dra tillbaka körkortet är inte dubbelbestraffning. Det slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en dom den 11 december.


Europakonventionen förbjuder att samma brott prövas och straffas vid två olika tillfällen. Efter att Högsta domstolen förra sommaren slog fast att den som döms för skattebrott, inte också ska få skattetillägg, väcktes frågan om detta även gäller trafikbrott (i nummer 4 av Mitt i trafiken 2014 går att läsa mer om bakgrunden i frågan).

Nästan 40 000 förare fick sitt körkort indraget förra året. De flesta av dem hade gjort sig skyldiga till fortkörning eller rattfylleri.

I den aktuella domen konstaterar Högsta Förvaltningsdomstolen att tillvägagångssättet vid körkortsåterkallelse efter fällande dom om trafikbrott, inte räknas som en ny prövning av brottet eller handlingen i fråga. Ordningen skiljer sig därför från systemet med skattetillägg och straff för skattebrott och strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Det gäller även om körkortet omhändertas innan domen meddelas i brottmålet.
Domen innebär att Transportstyrelsen kan hantera ärenden om återkallat körkort som tidigare.

Eftersom Högsta Förvaltningsdomstolen är högsta instans kan domen inte överklagas utan blir avgörande för den här frågan.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden