Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Omdiskuterad tidsgräns försvinner


Catarina Gisby 2018-02-12

I dag måste en person som utbildat sig till trafiklärare ansöka om godkännande för yrket senast ett år efter genomgången utbildning. Men den 1 mars tas den omdiskuterade tidsgränsen bort.

Vilket innebär att den enskilde framöver kan ansöka om lämplighet som trafiklärare hur lång tid som helst efter avslutad utbildning.
Detta innebär en lättnad framför allt för dem som efter genomgången trafiklärarutbildning nekats godkännande som trafiklärare. De har då bara haft ett år på sig att hinna bli godkända. De som inte har blivit det har varit tillbaka på ruta ett, men med en utbildning de inte har någon glädje av och med de kostnader som studier på ett och ett halvt år innebär.

Formellt är det Vägverkets författningssamling 2006:65 som ersätts av Transportstyrelsens författningssamling 2018:5.

Föreskrifterna har ändrats på fler punkter. De tidigare väldigt detaljerade bestämmelserna om tillsyn har till exempel försvunnit och ersatts med en mer kortfattad och övergripande bestämmelse. Det har även skett förändringar när det gäller vad en undervisningsplan ska innehålla och vilka uppgifter en trafikskola ska anmäla till Transportstyrelsen. Kravet på att utbildningskort ska medföras vid övningskörning har också tagits bort.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden