Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Nu blir det översyn
av förarutbildningen


Catarina Gisby 2017-10-17

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Det blir en översyn av förarutbildningssystemet.
– Äntligen, säger STR:s ordförande Berit Johansson. Jag är mycket nöjd, även om jag allra helst hade sett att det hade blivit en statlig offentlig utredning, en så kallad SOU.


Trafikverket och Transportstyrelsen har beslutat sig för att lägga ner Rådet för utveckling av förarutbildningssystemet för att i stället starta ett större projekt som innebär en total översyn av hela systemet. Projektet inleds nu i november, och ett etappmål ska vara avklarat hösten 2018.

Många riksdagsmotioner, och flera interpellationer, har tagit upp behovet av en översyn av
förarutbildningen, och Berit Johansson tror att det bland annat är detta som har gett resultat.

– Motionerna och interpellationerna har tagit upp både problemet med provköer och den växande illegala verksamheten som konkurrerar med de lagliga trafikskolorna. Nu ger myndigheterna sig själva ett uppdrag att göra en översyn, och det är en god början, men ännu bättre hade det varit om regeringen hade gett myndigheterna uppdraget eller tillsatt en SOU.
En SOU hade signalerat högre prioritet och dignitet.
Möjligen kan uppdraget tillmätas större betydelse med tiden.

– I samtal med Transportstyrelsen har jag fått uppfattningen att man där har en strävan att göra detta till ett regeringsuppdrag för att få till väsentliga förändringar. Det finns också en stor lyhördhet hos Trafikverket Förarprov för branschens problem.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden