Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Räfflor räddar liv


Catarina Gisby 2016-06-30

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Mitträfflor på tvåfältsvägar, och räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar, ökar trafiksäkerheten och minskar dödstalen, detta enligt en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Studien har haft fokus på åtgärder som genomförts inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Det visar sig att på de mötesfria vägarna, de som brukar kallas 2+1-vägar, har antalet dödade och svårt skadade minskat med 71 procent, trots att den tillåtna farten till och med höjts från 90 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen på flera av sträckorna. Och på motorvägarna har räfflingen resulterat i att antalet dödade och skadade i singelolyckor minskat med 25 procent. Sett över alla olyckstyper har antalet dödade och svårt skadade på motorvägarna minskat med ungefär 12 procent.


En upptäckt beträffande 2+1-vägarna är att spårdjupen i vägbanan ökar snabbare jämfört med ”vanliga” vägar. De mötesfria vägarna måste därför asfalteras om oftare.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden