Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Många 90-vägar skyltas om – sparar liv


Catarina Gisby 2016-11-04

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Under november och december blir en rad 90-vägar i landet förvandlade till 80-vägar. I det här skedet berörs 17 län. Skåne allra mest.

 

I Skåne skyltas 15 vägar om, att till exempel jämföras med två i Södermanland och en väg i Jönköpings län.

Höga farter i trafiken ökar risken för dödsolyckor. Det är det som är bakgrunden till hastighetsförändringen. Enligt Trafikverket innebär en sänkning av hastigheten från 90 till 80, på de vägar som är aktuella för detta, sju färre dödsfall per år fram till 2025. Dessutom skulle ett 30-tal personer slippa att drabbas av allvarliga skador. I kombination med andra om- och nybyggnader av vägarna räknar myndigheten med 16 sparade liv per från och med nu fram till 2025.

De vägar som får sänkt hastighetsbegränsning är vägar med stort trafikflöde som saknar mitträcken. De är inte mötesfria. På mötesfria vägar kommer hastigheten i stället att höjas från 90 till 100 kilometer i timmen, om detta inte redan är gjort.

I den första omgången är cirka 60 mil väg aktuella för omskyltning. Ytterligare förändringar planeras 2019-2023. Totalt ska ungefär 425 mil statlig väg skyltas om, enligt Trafikverket.


Restiderna?
Ja, de förlängs med cirka 50 sekunder per mil. Å andra sidan är risken för att dödas vid en kollision betydligt mindre. Positivt för miljön är att bränsleförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppen, minskar.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden