Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Fler vill ha förbud
– som inte följs


Catarina Gisby 2017-10-05

Bild:Staffan Gustavsson/redakta

Använder allt fler personer mobilen medan de kör bil? Ja, åtminstone om man får tro en webbaserad undersökning från Bilprovningen.


Företaget Bilprovningen har genomfört två enkäter på sin webbplats med drygt tre års mellanrum, 2013 och nu. Cirka 2 000 personer som gått in på webbplatsen har själva valt att svara på de frågor som ställs.

I den senaste enkäten anser 94 procent av de svarande att trafiksäkerheten påverkas negativt om man använder mobilen under körning. Förra gången var motsvarande siffra 77 procent.

Det ser ju ut som en ökad medvetenhet. Ändå är det fler som uppger att de använder mobilen bakom ratten. Fler förare säger också att de varit nära att råka ut för en olycka på grund av detta, 23 procent den här gången jämfört med 18 procent 2013.

Fler än tidigare (79 procent nu mot 64 procent förra gången) vill ha en lagstiftning mot användning av mobiltelefoner i bil, men samtidigt är det färre som säger att de skulle följa en sådan lag (41 procent nu mot 49 procent 2013).
Bilprovningen konstaterar att svaren är obegripligt motsägelsefulla.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden