Sök          Sökhjälp

« Föreg. Nästa »


Finskt förslag om tester av vårdslösa förare


Catarina Gisby 2017-09-07


I Sverige diskuterades nyligen om skärpta krav för äldre förare för att de skulle få behålla sina körkort. I Finland pratar man i stället om att införa ett medicinskt och psykologiskt test för vårdslösa förare.

Förslaget kommer enligt YLE (den finska motsvarigheten till SR och SVT) från Sari Kukkamaa, specialist i neuropsykologi och ledamot av Finlands psykologförbunds arbetsgrupp för trafikpsykologi.

I Tyskland gör man liknande test sedan många år tillbaka, och det har trafikpsykologerna i vårt grannland tagit intryck av.

Sari Kukkamaa har utarbetat en modell som hon tror skulle passa Finland. Polisen borde få mandat att remittera bilförare till testet, till exempel sådana bilförare som konstant bryter mot trafikreglerna eller unga förare som har ett riskabelt körsätt.

Enligt den finska trafikpsykologen finns det personlighetsdrag som ökar olycksrisken: riskbenägenhet, impulsivitet, överdriven självsäkerhet, aggressivitet, med mera. Sari Kaukkamaa skulle vilja mäta kognitiv förmåga i förartestet, samt förmågan till koncentration och slutledningsförmåga. Därefter skulle hon vilja att förarna intervjuades för att ta reda om de förstår vilket ansvar de har och om de är villiga att ändra sitt beteende.
Enligt den finländska trafikpsykologen handlar vårdslöshet och risktagande i trafiken inte om bristande körskicklighet. Tvärtom finns det enligt henne undersökningar som visar att om enbart den tekniska körförmågan förbättras, utan någon ”attitydfostran”, då blir olycksrisken större.
De vårdslösa förarna skulle få körförbud tills experterna tillät dem köra igen.


Skriv utTidningen Mitt i Trafiken
är utgiven av
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Ansvarig utgivare: Berit Johansson

Webbredaktör: Staffan Gustavsson

Redaktionssekreterare:
Catarina Gisby och Johan Granath


Producerat av Redakta reportage.

KALENDARIUM

4-5 april 2019
Riksmöte och STR:s 80-års jubileum
24 april 2019
Trafikverkets resultatkonferens
3-4 september 2019
MHF:s Tylösandskonferens


STR 75 ÅR600 liv kunde ha sparats

Trafiksäkerhet 100 år
Mitt i trafiken - senaste numret


YKB kursnmälan


Läromedelsguiden